Čistírny odpadních vod

    Domovní čistírna odpadních vod BC 4 

za nejnižší cenu - akce

23 900,-

včetně zaškolení obsluhy, uvedení do provozu, dmychadla,kompletní dokumentace,  

výrazná sleva na všechny modely

basic, optima, comfort

ceny platí do vyprodání zásob

Čistírny odpadních vod realizujeme již od roku 2000 kdy začal na trhu v oboru čistíren odpadních vod působit jednatel firmy. V prvním roce bylo cílem rozšířit působení firmy v oblasti montáže,servisu a komplexních realizací domovních čistíren odpadních vod. K naplnění vytyčeného cíle došlo v roce 2005, kdy bylo nainstalováno přes 160 malých domovních čistíren, zároveň  několik kontejnerových a obecních čistírem odpadních vod. Od tohoto roku je jednou z největších firem v ČR instalující technologie BIOCLEANER od firmy envi-pur s.r.o..V současné době máme přes 2 200 nainstalovaných čov. Firma se dále specializuje na realizaci, montáž a prodej plastových nádrží, lapáků tuků, odlučovačů ropných látek a dalšího sortimentu. .V současné době se chceme sousředit hlavně na spokojenost zákazníků jak při přípravě projektu, realizaci, záručním a pozáručním servisu. Čistírna odpadních vod (též „čovka“, ze zkratky ČOV; často nesprávně označováno jako "čistička") je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Setkáváme se s nimi, jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod z rodinných domů, a dále u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými. Čistírna může být v různém provedení. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko biologická čistírna odpadních vod.

Čištění odpadních vod                 

Čistína odapdních vod BioCleaner®

Čistírna odpadních vod s označením BioCleaner, tvoří výrazný podíl prodeje firmy H EKO spol. s r.o., jsou vyráběny v několika typových řadách.

Charakteristika  čistírny odpadních vod technologie BioCleaner ®     

  • Mechanické předčištění
  • Aerobní čistírna odpadních vod typu D-N (nitrifikace s předřazenou denitrifikací) 
  • Nízké zatížení aktivního kalu
  • Aerobní stabilizace kalu

 Čistírna odpadních vod - domovní (2-15 EO)

Domovní čistírna odpadních vod je určena pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Po stránce účinnosti plně nahrazují dříve používané plastové septiky a žumpy, biodiskové čistírny nebo jiná zařízení pro čištění vody splaškových odpadních vod a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení.                                                                                                                              

Čistírna odpadních vod - kontejnerová (20-150 EO) 

Čistírna odpadních vod BioCleaner® typu BC 20-150 EO je určena pro čištění odpadních vod z malých izolovaných zdrojů, jako jsou např. satelitní městečka, horské hotely, kempy, motely, benzínové čerpací stanice nebo malé průmyslové provozovny.   

Čistírna odpadních vod - kompaktní (200-10 000 EO)

Kompaktní čistírna odpadních vod BioCleaner® představuje optimální řešení pro obce a města až do velikosti 10 000 obyvatel. Tyto čistírny odpadních vod je možné aplikovat i pro čištění průmyslových odpadních vod organicky znečištěných, zejména z potravinářského průmyslu.Technologické uspořádání čistírny odpadních vod, ale i stavební a architektonické řešení, je vždy navrženo „na míru“ dle požadavků investora a participujících orgánů státní správy. Čistírny odpadních vod je možné realizovat jako jednolinkové až čtyřlinkové paralelní uspořádání, tím je čističce umožněno reagovat na aktuální zatížení při postupné výstavbě kanalizace nebo na sezónní nerovnoměrnosti v turistických oblastech. Čistička odpadních vod může být zcela i částečně zakrytá podle hygienických požadavků, nebo je nainstalovaná otevřená.  

Čistírna odpadních vod - areálová (nad 10 000 EO) 

Pro střední a velká města, pro něž již není možné aplikovat kompaktní čistírny odpadních vod, jsou určeny areálové ČOV. Ty jsou navrženy tak, aby umožňovaly efektivní čištění odpadních vod dle požadavků investora a dotčených orgánů státní správy. 

Čistírna odpadních vod - průmyslová 

Technologii BioCleaner® je možné aplikovat i pro čištění průmyslových odpadních vod znečištěných chemickými látkami. Dle charakteru odpadních vod je nutné zařadit mechanický a případně i chemický stupeň čištění:

  • Filtrace (česle, síta, pískové filtry na vodu atd.)
  • Koagulace, srážení, neutralizace
  • Usazování (čiřiče) nebo flotace (D.A.F.)
  • Anaerobní biologické čištění

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

TOPlist