Zemní filtry

 

Charakteristika zemního filtru

Tento biologický zemní filtr slouží jako třetí stupeň čištění splaškových odpadních vod z málo zatížených zdrojů jako například rodinných domů, rekreačních zařízení, malých penzionů apod. BIO filtr se standardně osazuje za domovní čistírnu odpadních vod nebo za septik.

 

Popis

Filtr je sestaven z přítokového a odtokového potrubí, plastové nádrže, speciální filtrační náplně, pracího zařízení a zařízení na odtah kalu (biomasy).
Přítokovým potrubím natéká voda do plastové nádrže, kde protéká přes filtrační náplň, která je nepřetržitě zaplavena předčištěnou vodou a poté je odvedena pomocí sběrného potrubí do odtoku. Filtrační vrstva je uložena ve střední části nádrže a je postupně obalována vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění. S přibývající dobou filtrace narůstá množství biomasy, které je nutné z filtru odčerpat zpět do domovní čistírny odpadních vod či septiku.

 

Výhody

- minimální nároky na prostor
- náhrada za pískový filtr
- snadná a rychlá instalace
- minimální náklady na provoz
- jednoduchá konstrukce
- jednoduchá obsluha
- jednoduchá údržba
- možnost trvalého či přerušovaného provozu

 

Instalace

Filtr se osazuje do výkopu na betonovou podkladní desku nebo na zpevněnou základovou spáru přímo za DČOV nebo septik. Dále je tento filtr propojen s výpustním objektem. Tento filtr není nutné obetonovat.
Po samotném osazení a propojení je možné okamžitě spustit provoz filtru. Součástí filtru je i plastové nepochůzné víko.

 

Provoz a údržba

Při správném provozování je třeba cca 1x za 1 až 3 měsíce provést mechanické pročištění filtrační náplně pomocí stlačovacíhpístu umístěného v nádrži filtru. Použitím pístu dojde k uvolnění usazených částeček biomasy, které se pomocí čerpadla odčerpají zpět do DČOV (aktivační části) nebo do septiku.

 

 


 

 

TOPlist