Odlučovače lehkých kapalin

 

Charakteristika odlučovačů lehkých kapalin

Odlučovače lehkých kapalin jsou určeny pro zachycení a odloučení volných lehkých kapalin zejména ropných látek ze znečištěných vod. Odlučovače lehkých kapalin slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanizačních středisek, odstavných a parkovacích ploch, zkrátka všude tam, kde dochází k úkapům lehkých kapalin nebo by mohlo dojít k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod.
 
 

Použití

Odloučení a zachycení volných ropných látek (NEL) z vod z komunikací, zpevněných parkovacích a odstavných ploch, manipulačních ploch, garáží, autoopraven, mycích ramp atd.

 

 

Princip technologie

 1. fáze - gravitační separace suspendovaných a volných rop. látek ve vstupní části
 2. fáze - separace jemně rozptýlených ropných látek a jejich nestabilních emulzí v koalescenčním filtru
 3. fáze - dočištění sorpcí na sorpčním filtru (pouze sorpční odlučovač)
 4.  

Údržba

 • Minimální časové nároky na obsluhu
 • Občasné kontroly a čištění odlučovače a koalescenční vložky, případně výměna sorpčních filtrů

 

Výhody konstrukce

 • Dlouhá životnost použitých materiálů (polypropylen, nerezová ocel)
 • Jednoduchá instalace a manipulace
 • Dvě varianty provedení - kruhové a obdélníkové
 • Vodotěsnost

 

Postup instalace

 • Výkop základové jámy
 • Zřízení podkladní armované betonové desky
 • Usazení do vodorovné polohy
 • Připojení na kanalizaci
 • Obetonování odlučovače
 • Napuštění odlučovače vodou

 

Technické parametry

Koalescenční odlučovače

Typ

Rozměry

DN

Hmotnost

Max. průtok

 

D׊×V (ø×V) [m]

[mm]

[kg]

[l/s]

LKE 1,5

1,6×1,0×1,28

100

110

1,5

LKE 1,5k

(1,4×1,410)

100

95

1,5

LKE 3

1,6×1,0×1,54

100

140

3

LKE 3k

(1,4×1,625)

100

125

3

LKE 6

2,5×1,0×1,54

125

165

6

LKE 6k

(1,8×1,625)

125

150

6

LKE 10

2,5×1,5×1,73

150

210

10

LKE 10k

(2,3×1,730)

150

175

10

LKE 15

3,0×1,5×1,73

200

315

15

LKE 15k

(2,6×1,730)

200

230

15

Pozn.: Garantované výstupní znečištění do 5 mg NEL/l
k - kruhová nádrž

 

 

Sorpční odlučovače

 

Typ

Rozměry

DN

Hmotnost

Max. průtok

 

D1+D2׊×V (ø×D2׊×V) [m]

[mm]

[kg]

[l/s]

LSE 1,5

1,6+0,7×1,0×133

100

170

1,5

LSE 1,5k

(1,4×0,75×1,0×1,41)

100

150

1,5

LSE 3

1,6+0,9×1,0×1,63

100

200

3

LSE 3k

(1,4×1,0×1,0×1,625)

100

185

3

LSE 6

2,5+1,35×1,0×1,63

125

285

6

LSE 6k

(1,8×1,6×1,0×1,625)

125

250

6

LSE 10

2,5+1,2×1,5×1,78

150

370

10

LSE 10k

(2,3×1,5×1,5×1,73)

150

325

10

LSE 15

3,0+1,5×1,5×1,78

200

420

15

LSE 15k

(2,6×1,8×1,5×1,73)

200

425

15

Pozn.: Garantované výstupní znečištění do 0,5 mg NEL/l
k - kruhová nádrž

TOPlist