Lapáky tuků

 

Popis

Lapáky tuků jsou vyráběny jako kruhové nebo hranaté plastové nádrže opatřené zastropením a pachotěsnými víky. Nádrže jsou opatřeny technologickými přepážkami a uskladňovacím prostorem pro shromážděný tuk, který může být podle provedení vyjímatelný nebo nevyjímatelný (viz. typové označení a 5.1, 5.2).

Základní technologické parametry lapáků jsou navrženy v souladu s DIN 4040.

 

Použití

Lapáky tuků jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, potravinářských provozů, zpracování masa ap. Lapáky tuku slouží k vysrážení a zachycení tuků jako ochrana kanalizace a ostatních zařízení kanalizační sítě před zanášením a zalepením.

Lapáky tuků se osazují na odpadní kanalizaci z prostoru, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud možno co nejblíže místu vzniku těchto vod. Odpadní vody ze sociálních zařízení se nesmí do lapáků tuků vpouštět.
Použití lapáků se doporučuje i před domovní ČOV, pokud by vody obsahovaly větší množství tuků, neboť rozklad tuků způsobuje okyselení vod a působí biochemické a mechanické závady, což má za následek snížení účinnosti ČOV.

 

Upozornění

Před lapák tuku nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků. Používání kuchyňských drtičů je nepřípustné z důvodu nadměrného zatížení lapáku tuku organickými látkami (kanalizace neslouží v žádném případě k transportu odpadu, stejně jako lapák tuku není čistička nebo jímka na kal).

 

Úspora

 

  • Chrání kanalizace a ostatní zařízení kanalizační sítě před zanášením a zalepením
  • Předchází okyselení vod, způsobovanému právě rozkladem tuků, které působí biochemické a mechanické závady a snižování účinnosti čistírny odpadních vod

 

Údržba

  • Nízké nároky na údržbu
  • Vysokokapacitní nevyjímatelný zásobník jímaných tuků
  • Snadné zjištění vrstvy tuku

 

 

Výhody

 

  • Zvyšuje efektivitu čistíren odpadních vod a prodlužuje životní cyklus celého kanalizačního systému
  • Kvalitní zastropení s pachotěsnými víky
  • Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu
  • Lapák je možné umístit do terénu jako zapuštěný, polozapuštěný i nad úroveň terénu (po provedení dodatečných úprav na objednávku)

 

Technologie

 

Vysoká účinnost odstraňování všech druhů tuků a mastnoty

 

 

Technické parametry lapáků tuků

 

Typové označení

 

LE 1k

LE 2k

LE 4k

LE 6k

LE 8k

LE 10k

LE 6

LE 8

LE 10

Průměr nátokové trubky

[mm]

100

100

100

150

150

150

150

150

150

Průměr odtokové trubky

[mm]

100

100

100

150

150

150

150

150

150

Průměr nádrže

[mm]

1100

1100

1400

1800

1800

2100

-

-

-

Délka nádrže

[mm]

-

-

-

-

-

-

2160

2160

3160

Šířka nádrže

[mm]

-

-

-

-

-

-

1660

1660

1660

Výška nádrže

[mm]

1300

1500

1400

1600

1800

1900

1530

1730

1730

Výška hladiny

[mm]

900

1100

1000

1200

1400

1400

1000

1200

1200

Celkový objem

[m³]

0,86

1,05

1,54

3,05

3,97

4,85

3,00

3,60

5,40

Max. tloušťka vrstvy tuků

[mm]

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Maximální objem tuků

[m³]

0,072

0,094

0,182

0,293

0,375

0,469

0,294

0,378

0,558

Hmotnost

[kg]

75

85

105

140

160

185

305

340

465

.

 

Stavební řešení

Nádrž lapáku je určena k instalaci do terénu za podmínek uvedených v pokynech pro osazení. V případě instalace nádrže nad úroveň terénu je nutné vždy nádrž staticky zajistit proti působení hydraulického tlaku vody v nádrži a případným jiným zatížením.

 

TOPlist