Čistírna kontejnerová

 

Základní charakteristika Kontejnerová čistírna odpadních vod

Kontejnerová čistírna odpadních vod BioCleaner® je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Tyto čističky odpadních vod nahrazují překonané plastové jímky, septiky i žumpy jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního ekologického bydlení.

 

Použití

Kontejnerové čistírny složí k čištění komunálních splaškových vod (vody z koupelen, sociálních zařízení, automatických praček, kuchyní atd.) a biologicky rozložitelných průmyslových odpadních vod.

 

·         Minimální náklady na provoz jsou zabezpečeny možností použití programovatelných režimů chodu čistírny odpadních vod (sezónní provoz, provoz o dovolené atd.)

·         Na technologii ČOV lze přestavět i stávající betonové jímky a plastové septiky.

·         ČOV BioCleaner® je certifikována dle ČSN EN 12566-3-A1.

 

 

Úspora

  • Minimální náklady na provoz čističky vody jsou zabezpečeny možností programovatelných režimů chodu čistírny.
  • Programy jsou optimalizovány pro okamžité nebo očekávané zatížení (dle návštěvnosti, obsazení nebo sezóny).

Údržba

  • Požadavky na běžnou údržbu ČOV jsou sníženy díky automatickému odsávání plovoucích nečistot a pěny – odpadá tak povinnost častého ručního odstraňování kalu na hladině.
  • Technologie čištění vody zabezpečuje nízkou produkci kalu, a tím je snížena nutnost častého odkalování (například za pomoci technologie „kalolis“).

Stavební přípravenost:

·         Nádrž je nutno osadit na podkladní beton o tloušťce 100 mm.

·         Při obetonování vodoměrné šachty s je nutno postupovat dle montážního předpisu.

 

Schéma

Technologie

  • Čistící účinek technologie BioCleaner® dosahuje až 98 %.
  • Vyčištěnou vodu je možné používat např. jako zálivkovou nebo požární.
  • Součástí technologie ČOV může být akumulační plastová jímka na přebytečný kal.

 

Parametry vyčištěné vody

Ukazatel

Požadované hodnoty na odtoku [1]

BioCleaner® [2]

 

“p” [mg/l]

“m” [mg/l]

[mg/l]

BSK5 [3]

40

80

15 - 25

CHSKCr [4]

150

220

55 - 90

NL [5]

50

80

15 - 25

1) Požadované hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku dle NV 23/2011 Sb. pro ČOV do 500 EO
2) Obvykle dosahované průměrné hodnoty na odtoku u ČOV BioCleaner®
3) Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách)
4) Chemická spotřeby kyslíku dichromanem draselným
5) Nerozpuštěné látky

 

Základní parametry domovních čistíren BioCleaner®

BioCleaner®

 

BC 16

BC 20

BC 25

BC 30

BC 40

BC 50

BC 100

BC 150

Počet připojených osob

[EO]

15~20

20~25

25~30

30~35

40~45

45~85

90~125

125~170

Množství odp. vod za den Q24

[m³/den]

2,4

3,0

3,8

4,5

6,0

7,5

15,0

22,5

Příkon při zatížení

[W]

280

550

1 100

1 100

1 100

1 500

1 500

1 500

Max. energ. náročnost

[kWh/den]

6,7

13,2

26,4

26,4

26,4

36,0

36,0

36,0

Hmotnost

[kg]

600
(310)

800
(370)

1 200
(490)

1 800
(540)

1 800

2 400

2 500

3 000

Rozměry

D [m]
Š [m]
V [m]

2,2
2,0
2,6

3,0
2,2
2,1

3,5
2,2
2,1

4,0
2,2
2,6

4,0
2,2
2,6

4,0
2,2
3,1

5,2
2,4
3,1

6,2
2,4
3,1

Rozměry

Ø×V [m]

2,1×2,5

2,4×2,4

2,4×2,8

2,4×3,2

-

-

-

-

 

Doplňky a příslušenství

laminátové zastropení                   fošnové zastropení                    nástavce ČOV

 

TOPlist