Čistírna kontejnerová s MBR

 

Základní popis

Kontejnerová čistička odpadních vod Bio Cleaner® je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí a dezinfikuje komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Tyto pro vesnice určené čističky odpadních vod nahrazují překonané plastové a betonové jímky, septiky, žumpy i betonové nádrže jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního ekologického bydlení. ČOV Bio Cleaner® díky vbudované membráně čistí vodu důkladněji a kvalitněji než běžná čistička vod. Membránové filtry vody zachytí a odstraňují většinu virů a bakterií – jedná se o biologické čištění. Vyčištěná a upravená voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda zpět v domácnosti (např. ke splachování toalet).

 

Použití

Čištění komunálních splaškových vod a průmyslových odpadních vod.

 

 

Úspora

Automatický řídicí systém minimalizuje provozní náklady čističky vody v závislosti na okamžitém zatížení čistírny (víkendový provoz, sezóna atd.).

 

  • Požadavky na obsluhu a údržbu domovní ČOV jsou sníženy pomocí automatického řídicího systému.
  • Snížení provozních nákladů na provzdušňování aktivace.
  • Použitá technologie umožňuje prodloužení servisních intervalů.

 

Výhody technologie ČOV s MBR

  • Vysoká účinnost domovní čističky odpadních vod v odstraňování organického znečištění, dusíkatých látek, baktérií a virů ze splaškové vody.
  • Vyčištěnou vodu je možno využít pro vypouštění do podzemních vod (vsak) v místech bez recipientu.
  • Vyčištěná voda je hygienizovaná a dezinfikována - je možné ji použít pro zálivku okrasné zeleně, ale i plodin určených k přímé konzumaci.
  • Vyčištěnou vodu je možné znovu využít jako vodu užitkovou (např. pro splachování toalet).

 

Technické specifikace

Parametry vyčištěné vody

Parametr

 

BC-MBR

CHSKCr [1]

[mg/l]

< 40

BSK5 [2]

[mg/l]

< 10

NL [3]

[mg/l]

< 1

Zákal

[NTU]

< 1

E-Coli (bakterie)

[CFU/100 ml]

0

Viruses (stupeň odstranění)

 

99,99 %

1) Chemická spotřeby kyslíku dichromanem draselným
2) Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách)
3) Nerozpuštěné látky

 

Zakáladní parametry membránových čistíren

Typ

 

BC50-MBR

BC100-MBR

BC200-MBR

BC500-MBR

Maximální kapacita

[EO]

50

100

200

500

Množství odp. vody za den Q24

[m3/den]

7,5~11

15~22

30~45

75~112

Přínos látkového zatížení BSK5

[kg/den]

3

6

12

30

Nádrž - kontejner

 

ISO 20’

ISO 20’

ISO 40’

ISO 40’ + ISO 20’

Rozměry kontejneru (D׊×V)

[m]

6,6×3×3

6,6×3×3

12,6×3×3

12,6 (6,6)×3×3

 

TOPlist