Čistírna domovní s MBR

 

Základní popis

Domácí čistírna odpadních vod BioCleaner® s membránou funguje jako dezinfekce vody a likvidace splaškových odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Tyto domácí čističky vody nahrazují překonané samonosné plastové septiky, jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké. Úprava vody je díky vbudované membráně kvalitnější. Membránový filtr vody zachytí a odstraňuje většinu virů a bakterií. Vyčištěná voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda v domácnosti.

 

Použití

Čištění odpadních vod pro rodinné domy.

 

Úspora

Automatický řídicí systém minimalizuje provozní náklady v závislosti na okamžitém zatížení domovní čističky odpadních vod (víkendový provoz, dovolená atd.).

 • Požadavky na obsluhu a údržbu technologie ČOV jsou sníženy pomocí automatického řídicího systému.

 • Snižování spotřeby elektrické energie na provzdušňování ČOV.

 • Použitá technologie ČOV umožňuje prodloužení servisních intervalů

 

Výhody konstrukce membránového modulu

 • Celoplošná filtrace vody zaručena velmi nízkou tlakovou ztrátou filtračních desek.

 • Odtah filtrátu je zabezpečen unikátním vakuovým systémem.

 • Snadné čištění je v případě potřeby umožněno jednoduchou rozebíratelností modulu.

 

Schéma MBR ČOV

 

1. Dmychadlo a řídicí jednotka      

2. Čistírna odpadních vod 

​a. Nátok odpadní vody

b. Primární sedimentace

c. Membránový bioreaktor se separací kalu

d. Odtok vyčištěné vody

 

Výhody technologie ČOV S MBR

 • Čistička odpadních vod pro rodinné domy se skládá ze dvou čisticích stupňů, které zaručují vysokou účinnost čištění (anaerobní předčištění a membránový bioreaktor).
 • Vysoká čisticí účinnost. Míra celkového obsahu kyslíkatých látek ve vodě (CHSK) je 95 až 98 %.
 • Vysoké účinnosti dosahuje domovní čistička vod s membránou při separaci bakterií ze splaškové odpadní vody.
 • Vyčištěnou vodu je možno využít pro vypouštění do podzemních vod (vsak) v místech bez recipientu.
 • Vyčištěná voda je hygienizovaná a dezinfikovaná, zbavena od většiny virů a bakterií. Je možné ji použít pro zálivku okrasné zeleně, ale i plodin určených k přímé konzumaci.
 • Vyčištěnou vodu je dále možné znovu využít jako vodu užitkovou (např. pro splachování toalet).

 

Technické specifikace

Parametry vyčištěné vody

Parametr

 

BC-MBR

ChSKCr [1]

[mg/l]

< 40

BSK5 [2]

[mg/l]

< 10

NL [3]

[mg/l]

< 1

Zákal

[NTU]

< 1

E-Coli (bakterie)

[CFU/100 ml]

0

Viry (stupeň odstranění)

 

99,99 %

1) Chemická spotřeby kyslíku dichromanem draselným
2) Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách)
3) Nerozpuštěné látky

 

Základní parametry membránových čistíren pro rodinné domy

Typ

 

BC4-MBR

BC8-MBR

BC12-MBR

BC15-MBR

BC25-MBR

BC32-MBR

Kapacita ekvivalentních obyvatel

[EO]

2~6

7~10

11~14

14~17

23~27

30~35

Množství odpadní vody za den Q24

[m³/den]

0,6~0,9

1,2~1,8

1,8~2,7

2,3~3,4

3,7~5,6

4,8~7,2

Přínos látkového zatížení BSK5

[g/den]

240

480

720

960

1 500

1 920

Průměr nádrže

[m]

1,6

1,9

2,3

2,4

5,0×2,58*

6,0×3,08*

Výška nádrže

[m]

2,5

2,5

2,5

3,0

2,16*

2,16*

*) Technologie BC25-MBR a BC32-MBR je umístěna v obdélníkové nádrži.

TOPlist